REGAIN sp. z o.o. realizuje zaawansowany program badawczy poświęcony przetwarzaniu akumulatorów litowo-jonowych. Spółka dokonała przełomowych odkryć w interdyscyplinarnym obszarze recyklingu bezpośredniego, przygotowuje się do wdrożenia innowacji, uruchomienia komercyjnego instalacji i powiększenia skali.

Obróbka Wstępna

Obraz

Nasz zastrzeżony proces obróbki wstępnej zapewnia odpowiednie przygotowanie materiału do lepszej separacji mechanicznej, zwiększa bezpieczeństwo oraz umożliwia przetwarzanie baterii w dowolnym stanie naładowania.

Frakcjonowanie i wzbogacanie

Proces recyklingu obejmuje energooszczędną separację fizyko-mechaniczną i przepływ grawitacyjny. Dzięki autorskiej technologii frakcjonowania i usuwania zanieczyszczeń, materiał katodowy i anodowy zostaje rozdzielony i wzbogacony.

Obraz

Zamknięty układ przetwarzania

Obraz

Odzyskiwanie opiera się na przetwarzaniu w obiegach kołowych, układzie zamkniętym, bezodpadowym i przyjaznym dla środowiska. Charakteryzującym się zerową emisją CO2, niskim zużyciem energii i wysoką wydajnością wedle zastrzeżonego układu cyrkulacji strumieni masowych.

Produkty o wysokiej wartości

Otrzymywane produkty takie jak czarna masa, elektrolit, rozpuszczalniki, proszek katodowy, proszek anodowy, miedź i aluminium włączane są ponownie do łańcucha wartości przemysłu bateryjnego i gospodarki cyrkularnej.

Obraz

Bezpieczeństwo

Obraz

Proces recyklingu REGAIN jest szczególnie bezpieczny dzięki wielostopniowemu systemowi zapobiega zagrożeniom elektrycznym, pożarowym czy chemicznym, oraz zaawansowanej technologii monitoringu i reakcji w poszczególnych procesach kluczowych i operacjach jednostkowych.

Prototyp instalacji w skali demonstracyjnej

Obraz

Laboratorium recyklingu

Obraz

Hala montażowa wraz z prototypem instalacji

Obraz